گنجیشکک اشی مشی

معجزه در ماهی تابه

یکی از خصوصیات بسیار بارز محرم در این مملکت داستانهای مسخره وبامزه ی

معجزه وخرافی گری است که بازارشان در این روزها داغ داغ می شود 

البته ناگفته نماند که خوزستانی ها در این بین رتبه اول را دارند و

تبحر بسیار بالا خوزستانی ها را در داستان سرایی را هیچ قومی در جهان ندارد !

این را مطمعن ام!

همین چند سال پیش محرم خوزستان بودم که می گفتن از شمایل منتصب به حضرت عباس خون می آید.تازه خون هم  بردن آزمایش کردن که دیدن واقعی یه!

البته اینکه اون آزمایشگاه  دقیقان کجا بوده هم اینجا بسیار حائز اهمیت که خوب قطعا هر جای هم باشه از اون شمایل خون آمده وقطعا باید مال عباس باشه چون حاجت داده...

اما این داستان سرایی فقط متعلق به خوزستانی ها هم نیس چند وقته که کمال هم نشینی با مهاجران جنگ زده خوزستانی در مردمان خون گرم وبسیار بسیار با شعور هرمزگانی هم اثر خودش را گذاشته.

در این چند شب محرم من که بسیار علاقمند به نوحه خوانی پدرم هستم .تقریبا هر شب می رفتم هیئت شان (کوی ملت)

که در یکی از همین شبها توی هیئت چو افتاده بود که بیاید فلان جا معجزه شده!

ما هم به اصرار وانکار همراه یک هیئت برای دیدن معجزه رفتیم از کوچه های تنگ وباریک وخوف ناک گذشتیم تا رسیدیم به یک خانه با ظاهر بسیار بسیار نامرتب وکولی وار

که صاحب خانه یک ماهی تابه را از زیریک پارچه سبز(البته نه اون سبز)در آورد وگذاشت جلو ما

که جای بسی تامل داشت!


 

 

 

 

 

می گفت که داشته نخود نذری می پخته که این شکل ته ماهی تابه ظاهر می شه.

ما گفتیم خوب خاله این شکل چیه می گفت این شاهزاده قاسم با نامزده ش

واحتمالن اون شکل روبرو هم کفتر نامه بره ...


تازه می گفت اولین سال نیس توی خونه اش معجزه می شه چند سال پیش هم شمایل امام حسین با رقیه اش روی یه شتر روی دیوار خونه افتاده بوده  بعد که ما پرسیدیم که کجای خونه

متوجه شدیم همین پشت سرما جایگاه نزول معجزه است

که شوره روی دیوار با زمینه صورتی  معجزه قدیمی تر خانه ی  این خاله بود!

ما از شدت خنده صورت هایمان ورم کرده بود وآن خاله داشت برای گشایش بخت ما دعا می کرد و ما هی تابه منظوره را دور سر ما می چرخاندوبعد هم مقداری علم سبز به ما داد که به دور دستانمان بپیچیم که ما به خاطر اینکه برداشت سیاسی نشود علم ها را توی گیره های سرمان پیچیدیم که خیلی زود هم پاره شد که فکر می کنم حاجت را گرفته باشیم....

قابل توجه من عزیز که به دنبال قصه های  اورجیناله


پی نوشت

 این عکس ها رو با موبایل گرفته ام


 

انگارش هفته 

ستیز فرم ومحتوا با نگاهی به یک عکس از روح الله بلوچی  

به قلم :سعید آرمات 

تاریخ ارسال: دوشنبه 7 دی‌ماه سال 1388 ساعت 09:17 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 13 نظر