گنجیشکک اشی مشی

شبانه اول

 

اسفند ماه توست   

 ماهی!  

.

نه اندازه ماهی  

به اندازه تمامه تنگ  جا گرفته ی توی من 

 

برای همین است که دست رنگ می گیرد 

وپا شکل!  

نارنجی   

 

زرد  

  

سبز   

 

شبانه اول ماه شد 

مثل خواب سر عصر      

 

لاکی جون . اردک باباشش ومامانش.مارماهی  کرم سبز موسبی  وگربه که باما دوسته تازه می دونی ازمون نمی ترسه 

 

 حوت ماه تو 

 

  

 

 

 

من وخاله فاطمه بالباس سبز موسبی ایستاده ایم 

اردکه خاله حوریه است 

سرلاکی منم 

اونا که ازبالا داره نگاه می کنه هم منم 

می دونی من سه تا م خاله   

۱.سرلاکی  

۲.واونی که کنار خاله فاطمه است 

 ۳.واونی که داره از بالانگاه می کنه*   

و در ادامه  

داشته های امیرمحمد4ساله.24اسفندی:

دنیای رنگ رنگی

مامانی هاو بابایی هاش{شامل :مامان و بابا.مامان بزرگ و پدربزرگ مادری وپدری-پدر بزرگ و مادربزرگ مامان و باباش و ... همینجور ادامه دار}

تفسیر شیرینش {از همه چی}

دوس داشتنش

نی نی فقد {هلیا}

تیکه کلام {می دونی}

تمام اتفاقاتی که فقد  {اون ظهری}   براش میافته

ماشین قرمز

دارای خاله های بینهایت {براحتی برای خودش خاله جدید پیدامیکنه}

خلاق

شب بیدار و سحر خیز {خلاصه پایه}

ناز نازو  

دارای سوابق درخشان در مهدهای چن ستاره {از بدو تولد تاکنون}

دوستدار موجودات {الخصوص لاکی}

علاقه مفرط به  بابا علی و خونشون {اتاق خاله ها}

اووه خیلی چیزای دیگه
..

  

 

   

*قرمز مال امیرمحمد خودشه گفته بنویس  

 من آبی ام

سبز هم خاله حوریه

تاریخ ارسال: یکشنبه 2 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 10:03 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 1 نظر