گنجیشکک اشی مشی

مردگان این سال /عاشق ترین زندگان بودن(شاملو)

 

 

 

 

   

 

دارآم برگرددآنده شوآم 

به رفتن 

خت به خت 

تکرار نمی کنم 

خت به خت 

نفرآتی دارم در نزدیکی خون خود ام 

خاب دارآم    آرام 

آهسته در گوش ام ختبه می خاند 

تعلق بگیر 

تو  

به مرد 

این مردٍبلندٍ قد 

گوش دار 

شیش تیغه    نیم کچل    ریزچشم 

خاب دارم 

گفته بود ام 

خاب دارم 

باز ام می گم 

خاب 

دا 

ری  

دار 

ام 

می زنی 

روز روز من نی ست 

شب من است برای پرت شدن از بالکن 

 

نه  

انگار درقبلن روزی من افتاده  

به دریا 

یا  

از هی مالیا 

یاد ام نیست 

کجا افتاده بودم  

کی یادشه 

من خاب داشته  

شب داره می ره 

با زودی یکی منو برداره  

زمین داره رها می شه 

از دست ام دور 

سردمه 

عرق داره می ریزه از تمام سرا شیبی های تن ام و 

حل ام می کنه در اطرافی یان ام 

دریک جور به تر. 

 

              -من در همه میان به او به فاسله شب بعدی یعنی-

   

  

شعر:  زنده یاد ساجده کشمیریی (مجموعه قرار نه این بود هر چه بینم تو بینم.)   

توضیح: برای من شد این شعر!بعد از اینکه لذت وافری ازخانش ش بردم

عکس:از وبلاگ حسن بردال.امافکر می کنم این عکس رو خواهر ساجده (شاهده)گرفته باشه!  

من:هنوز نمی دانم دنیا بدون تو چه شکلی ست!ولی از موقعی که نیستی  همش یهو سردم می شه

۸۸:اوووف بر تو!بقچه ات را خوب پیچیده ی با جنازه مهربان ساجده  ام وسرمایی دستان یخ زده اش 

تاریخ ارسال: شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 05:20 ق.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 2 نظر