گنجیشکک اشی مشی

۱۰ اردی بهشت

 

  • ده اردی بهشت روز جشن چهلم نوروز (چلمو) |حوض ماهی سعدیه|

یکی از جشنهای باستانی ایران است. که هنوز به صورت خیلی کوچک ومهجور در حوض ماهی سعدیه شیراز برگزار می شود.قبلا هم به تعدد وگستردگی جشن های ایران باستان اشاره کرده بودم اینکه هر ماه نزدیک به چهار جشن در ایران باستان  داریم. در چهلمین روز نوروز مردم در حوض ماهی که یک چشمه است.در کنار آرامگاه سعدی میروند وآب تنی می کنند واعتقاد دارند که اگر ماهی در این حوض  رویت کنند نشانه از اقبال بلند در سال جدید خواهد بود برایشان! 

  • روز ملی خلیج فارس؛ |زنجیره انسانی در هرموزنگین دنیا قدیم وخرابه دنیا جدید وسمفونی خلیج فارس در بندر عباسیه چهارصد ساله |

یک بار سر کلاس فلسفه تاریخ بودم که استادم برای شروع بحث نظر سنجی کرد از دانشجو ها که تاریخ چه اهمیتی داره ؟وچرا انتخابش کردند به عنوان رشته تحصیلی ؟خیلی برام جالب بود که بیش از شصت درصد همکلاسی هام بعد از کلی من من کردن گفتن  

مثلا استاد ما تاریخ می خونیم که دفاع کنیم از اسم خلیج فارس واگر ما نباشیم کی که دفاع کنه از تاریخ ایران ؟وبحث  ناسیونالیست عجیبی شد سر کلاس !  

و من تمام مدت داشتم به این فکر می کردم با این همه سند ومدرک  معتبر جهانی .دفاع از نام خلیج فارس به عنوان تنها انگیزه چهار سال دوره کارشناسی باید چیز مضحک وخنده داری باشد برای آدم ! واصلا در بوق کرنا نمی خواهد اینجا خلیج فارس است همنطور که اسم قاره ی که ما در آن زندگی می کنیم آسیاست به همین سادگی! و واقعا اگر تاریخ همین قدر بی ارزد که دو تا دکتر وثوقی و سدید السلطنه کفایت می کند!  

اما تاریخ به نظر من وسعت دید وتجربه به انسان می دهد! اگر زرنگ باشی. واگر در کشور ما هم چیز تکرار می شود برمی گردد به همین نگاه ساده انگارانه به تاریخ. 

همین که فقط دنبال بادی در قپ قپ انداختن وکیف کردن هستیم از اینکه تمدن چندین هزار ساله داریم و حتی اگر خودمان  هم چند هزار سال با میزانهای جهانی طرز زندگی کردنمان فاصله دارد! 

روز ملی های  بی شمار هم از نشانه کشورهای در حال توسعه است .پرداختن وصورت مسله شدن یک موضوع در یک روز خاص ! برای روز ملی خلیج فارس من  هیچ روایت تاریخی مرتبط  در۱۰ اردی بهشت ماه و۱می سراغ ندارم ونمی دانم چرا این روز را انتخاب کردن برای روز ملی خلیج فارس! اما می دانم ما در مرکز خلیج فارس حتی یک پژوهشکده هرمزگان شناسی وباستان شناسی نداریم وحتی اگر کسی علاقه مند به تحقیق ودر رابطه با تاریخ هرمزگان باشد امکان مطالعاتی مناسی ندارد حتی یک تشکیلات متخصص هم نداریم .فقط چند سال است نزدیک اردی بهشت که می شود سازمان فرهنگی شهر می افتند به دنبال یک برنامه روکم کنی برای پاسداشت روز ملی خلیج فارس ویک مشت حرف تکراری وبدرد نخور دیگر در رابطه با دشمنان فرهنگ وتمدنی واعتقادی ایران .اما این داستان تا کی ادامه دارد معلوم نیس! 

در سال ۱۹۶۶ میلادی یک  انگلیسی در کتابی که درباره سواحل جنوبی خلیج فارس منتشر کرد  نوشت که «عرب‌ها ترجیح می‌دهند خلیج فارس را خلیج عربی بنامند». والان این یک ادعای تاریخی شده .در حالی که این سالها کشور های عربی سال به سال تحقیقات شان را برای اثبات حقیقانتیشان بر  مالکیت خلیج فارس وجزایر سه گانه افزایش می دهند ما سال به سال می نشینیم تا ۱۰ اردی بهشت بشود وهمایش بگیرم وزنجیره انسانی ببندیم تا مبادا خلیج فارس از دستمان برود .وحتی انقدر حافظه تاریخی نداریم که یادمان مانده باشد که دریاچه خزر را چطوری از دست دادیم !   

  • عکس:اول(حوض ماهی سعدیه)عکس دوم( پاسداشت روز ملی خلیج فارس هرمز )خبرگزاری مهر 
  • بعدنوشت:امروز(۱۱اردی بهشت) مصاحبه ی از جعفر مردای شهدادی مبتکر روز ملی خلیج فارس خواندم که در آن اشاره شده بود به اینکه بر طبق  نظر گروه تاریخ دانشگاه تهران ا در روز ۳۰آوریل ۱۶۲۲استعمارگران پرتغالی از منطقه خلیج فارس اخراج شدن.!من تا پیش از این تاریخ دقیق خروج پرتغالی ها را از مناطق خلیج فارس را در هیچ منبع مکتوبی نخوانده بودم!
تاریخ ارسال: شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 12:16 ق.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 3 نظر