گنجیشکک اشی مشی

خیابان را سراسر مه گرفته!

 

 

بیابان را سراسر مه گرفته است می گوید به خود عابر
سگان قریه خاموشند
در شولای مه پنهان، به خانه می رسم گل کو نمی داند مرا ناگاه
در درگاه می بیند به چشمش قطره
اشکی بر لبش لبخند، خواهد گفت:
بیابان را سراسر مه گرفته است... با خود فکر می کردم که مه، گر
همچنان تا صبح می پائید مردان جسور از
خفیه گاه خود به دیدار عزیزان باز می گشتند  

                                                                           شعر:شاملو 

عکس:کیان شمس

تاریخ ارسال: دوشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 04:05 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب