گنجیشکک اشی مشی

یک چهارشنبه در میان دیگر در هوای شعر

  

به وقت مقرر جلسات شعر خانه شهریاران جوان   

چهارشنبه  هفته جاری ۲۶خرداد ماه جلسه شعر دایر می شود.  

  مکان: خانه شهریاران جوان   زمان:۶بعدازظهر  

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 20 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 11:55 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب