گنجیشکک اشی مشی

یک ماهنامه حسابی!

 


شماره 2+12 نشریه ی نگاه روز که نخستین شماره از دوره ی جدید آن است منتشر شد.

این نشریه با تحریریه ای جدید و تغییر رویکرد نسبت به گذشته با کیفیت مطلوب در 96صفحه رنگی

و با قیمت۱۰۰۰ تومان به چاپ رسیده است 

 

منبع خبر :حسن بردال 

 

پی وسته :هنوز ندیدم اش .اما خیلی وقت است که منتظر آمدنش هستم .باید یک ماهنامه حسابی باشد!  که در نگاه اول گرافیک وصفحه بندی خاص بردال ها چشم آدم را حسابی پر می کند.بماند که در تیم تحریریه اش هم نام های آشنای چون حسین خوشنویس (سردبیر)وامین امیری وهادی کیکاوسی و ..وجود دارند.

تاریخ ارسال: یکشنبه 3 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 12:06 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 6 نظر