X
تبلیغات
رایتل

گنجیشکک اشی مشی

من حاصل جنایت پدر ومادرم هستمصادق
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1384 ساعت 09:25 ق.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 0 نظر

بداهه(..........

صندلی نشته بود    وزن زول زده بود به عکسی که . . . .

اصلا نمی دانست مال کیست     

                                فقط زیبا بود

                                          شایدهمدیجیتالی پستش کرد بود،که عاشق شود؟!   

طرف! راست یاچپ         که بپچی کاهوهم داشته باشه

                                                           کنارش هم یک نوشابه..خنک بنویشید

آخ؛ خیلی وقته نخوردی نه

                           صدام

                                  نمی دونم شاید هم دویست دام بود    

                                                           ولی چیزی که مهم است

زن عاشق شده بود

                      ودستش را گذاشت توی پریز برق. . !! 

                                               برق نتوانسته بود بگیرتش

 ترسید!،فرارکرد

                نه به عنوان پناهنده سیا سی

                                        به عنوان بیمار شمیایی

شیمی درمانی لازم نیست       خودش می میره

کسی گریه کرد عزرایل زن منه نصف قیمت خریده

صدای خنده

 ..روزنامه

            روزنامه

                   بوش به قیمت خون سگش عراق وافغانستان را خرید.

 

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 تیر‌ماه سال 1384 ساعت 08:29 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 1 نظر

داستان کوتاه

 

نگام کرد.ترسیدم.دندوناش زردشده بود.لباسش کثیف.پاره بود.بااین که مى دونستم مامان چی میگه ولى بازم گفتم: مامان من مى ترسم،می ترسم این مردِ بخورتم.

مامان گرفتم توی بغلش بعدگذاشتم زیر چادر گل،گلیش .یادش رفت بهم بگه بچه خوب که نمی ترسه. شایدم بعدازاینکه به شکلاتای نه نه جونم دست زدم دیگه بچه خوب نیستم. گریه اُمد.آرام گریه کردم تا مامان اززیر چادرنبینتم مامان چادُرِِش کشید کنارگفت: آقا علی چرا گریه می کنی!؟

گفتم : من بچه خوب نیستم!

مامانی دوباره گرفتم تو بغل: توبهترین بچه ی دنیای

بعداَشکامو پاک کرد.

گفتم :مامانی چرا دندونهای اومَرد زرد شده .

مامان نگام کرد بعد گفت:اونم وقتی بچه بوده به شکلاتای نه نه جونش دست زده .

توقول بده. دیگه این کارو نکنی .

گفتم :باش مامانی دیگه دست نمی زنم

مامان گذاشتم روی زمین. او مَرده دوباره اُمد دنبالمون اون مَرده گردنش کج اُفتاده بود تازه من اَزش زودتر راه می رفتم .

فقط دندوناش زرد بود.ولی من می ترسیدم.می ترسیدم بِدُوزَتم

به مامان گفتم :مامانی نونوای کجاست؟

مامان ایستاد دوروبرش رو نگاه کرد.تاخواست جواب بده اون مَرددندون زرده  دوباره پیداش شد.رفتم زیر چادر مامانی از زیر چادر مامانی صداش می آمد می گفت: خانم سما فول نژارین من گسنم

مامان گفت: برو اون طرف نمی بینی بچه ترسیده.

از زیر چادر مامانی همجا گل،گلی بود.آفتاب یواشکی می آمد.توی چادر مامانی ولی گرم بوددلم یهوهوس بستنی کردتاگفتم مامانی

مامان گفت:عزیزم رسیدیم به نونوایی 

 مامان آخر صف نشسته بود که مرددندون زرده دوباره پیداش شد.رفت روبروی ماکنارمیله نشست .

ازاون طرف داشت نگام می کرد.می خندید .خنده هاشم مثل گردنش کج افتاده بود نگاش داشت مهربون می شد. ولی صورتش دستاش کثیف بود .دستش دراز بود داشتیم با هم دوست می شدیم .که دو تا مرد با هم دعواشون شد. خون ازدل یکشون ریخت بیرون بعد یه ماشین سفید آمد .

دوباره گریه ام آمد مامانم گرفتم توی بغل گفتم حتماً آمدن مامانیم ببرن پیش بابایم چون بابایم با عموم چند وقت پیشا دعواشون شدبود. بعد بابایم ازدلش خون آمد . ماشین سفید آمد بابایم برد مامانی میگه بستری شده من نمی خوام مامانیم بستری بشه

گفتم: مامانی نرو

مامانى گفت :باش عزیزم من جاى نمى خوام برم .

اشکام پاک کرد.نون دستش بود.یه نون داد دستم. دست مرد دندون زرده هنوز دراز بود.نون گذاشتم روی دستش روی نون خوابش بردبعدش سرش افتاد توی جُو.

 ماشین سفید اُمد که بستریش کنه.
http://sotokor.blogsky.com 

 

 

تاریخ ارسال: دوشنبه 13 تیر‌ماه سال 1384 ساعت 07:14 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 2 نظر


قرار گذاشته بودم که بیاد وسط اینجا. .
وگفته بودم که چقدر دوست دارم ات
نگاه کن
 گریه کرد بود رنگی لباسی که برای دوخته بودن که دختر. . .
وگیسوان که بافته بودن
 فقط منتظر به ساعته عبور کند ازخیابانی
که قرار است  ابریشم بزاید میان دست های کسی که بعد ها شاید مجنون شود
 ونگاه . .
                اگر نکند!!!!!!!!!!!!!!
من چشم هایم را .... . . . ..

تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 تیر‌ماه سال 1384 ساعت 09:31 ق.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 3 نظر

با صدای بی صدا مثل یه کوه بلندددددددددد مثه یه بغض رهاااااا . .


گنجیشکک اشی مشی ی ی ی ی

 لبه بوم ما مشین
 بارون میاد خییییییس می شی ی ی ی
  برف می یاد گوله می شی 
 می یوفتی تو حوض نقاشی
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 تیر‌ماه سال 1384 ساعت 04:53 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 2 نظر
<<   1      ...      8     9     10     11      12    صفحات وبلاگ