گنجیشکک اشی مشی

که سرما سخت سوزان است !

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
 سرها در گریبان است
کسی سربرنیارد کرد
 پاسخ گفتن و دیدار یاران را.
 نگه جز پیش پا را دید نتواند،
 که ره تاریک و لغزان است.
 وگر دست محبت سوی کس یازی،
 به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛
که سرما سخت سوزان است.
                                     مهدی اخوان ثالث
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 4 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 06:43 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب