گنجیشکک اشی مشی

مهلت ارسال آثار به جایزه شعر مهرگان تمدید گردید

 

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جایزه شعر مهرگان تا نیمه مهرماه تمدید گردید شاعران استان می توانند آثار خود را از طریق ایمیل یا صندوق پستی به دبیر خانه ارسال نمایند.   

  

ایمیل:  khane.kheshti@gmail.com  

صندوق پستی : ۳۸۱۶ـ ۷۹۱۴۵     

 

 

 خبر /ادبیات  

جلسه شعر چهارشنبه های خانه شهریاران  این هفته راس ساعت هفت عصر برگزار می گردد.

 

تاریخ ارسال: دوشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 01:19 ق.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب