گنجیشکک اشی مشی

رضا شاه؛ شاهی که فقط قلدری نکرد!

  

  

رضا شاه پهلوی به جز  دیکتاتوری به لا ملاحظه ی که در ایران راه انداخت! وداستان معروف کشف حجاب ش وهزینه سنگین پیش بینی غلطش  راجب به نتجه جنگ جهانی  دوم برای کشور وخودش! کارهای دیگری هم انجام داد که کشور ایران را وارد فصل تازه ی از حیات تمدنی کرد که  لای  داستان های که به وفور در کتابهای تاریخمان راجب به او خوانده ایم گم ومحجور مانده ! مانند تاسیس دانشگاه تهران وامکان تحصیل بانوان ایرانی  .تاسیس دادگستری .بنیان ثبت احوال وآمار واسم خانوادگی برای افراد(پهلوی اولین اسم خانوادگی در ایران است).والبته تاسیس فرهنگستان !

  • که مهم ترین اقدام رضا شاه از نظر من همین  تاسیس فرهنگستان است!  که برای اصلاح زبان وخط فارسی  به دستور شخص شاه انجام گردید.واکثر تصحیح وبازنویسی کتب تاریخی هم ثمره همین اقدام سنجیده شاه ایران است.که افرادی همچون دهخدا وحکمت وقزوینی وعباس اقبال ودیگر  تصحیح کنندگان وادیبان  را تربیت کرد والبته که معلوم نبود اگر این اقدام انجام نمی شود در حال حاضرما کتب تاریخی و ادبیات کهن ایران وهچنین فرهنگ لغت قابل اعتنایی را داشته باشیم ! 
  • فرهنگستان یکی از دغدغه های مهم  شخص شاه بود! چرا که بدلیل کم کاری اعضا یک بار در اقدامی صریح فرهنگستان راتعطیل اعلام کرد ! 
  •  که  از رئیس وقت کشور نقل شده است که گفته بود: اینان می آمدند؛ چای، شیرینی و میوه می خوردند، دیدار تازه می کردند و حق حضور می گرفتند بدون اینکه برای فرهنگ و زبان ما کاری انجام دهند!. فردوسی نان خودش را خورد و زبان مارا زنده کرد. اینان پول گرفتند، آقایی کردند اما در راهی که آن مرد هزار سال پیش بازکرد یک گام به جلو برنداشتند. از گور آن مرد شرم نکردند. زبان زیربناست. شرم دارد که با واژه های بیگانه سنگ میهن به سینه بزنیم. 
  • واین شد که  فرهنگستان در دوره دوم با جدیت بیشتر کار تصحیح وباز انتشار منابع تاریخ وادبیات کهن واصلاح زبان وخط فارسی را از سر گرفت!       

 +امیدی که در نطفه خفه شد!یادداشتی درباره نشریه نگاه روز در سی سی یو سینما!  

تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 07:18 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 12 نظر