گنجیشکک اشی مشی

کفش های من و کفش های دکتر

مرا ببخشید  

 اگر این همه بی رحم شما را کشته ام  

 مرا ببخشید 

 اگر از بند آویزانتان کرده ام  

مرا ببخشید 

اگر شما راجا گذاشته ام  ودیگر احتیاجی به هیچ پوشنده ی ندارم وبرهنگی را برای پاهایم مباح کردم!  

آی  

کفش های مهربان سیاه سوخته من   

  

ترجیح میدهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم!                                                        

                                                                                         دکتر علی شریعتی   

 

  • تو با کفش هایت چه می کردی   ما پا برهنه چه ها که  نمی شویم............... 
تاریخ ارسال: شنبه 29 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 10:16 ق.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب